Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Županijska lučka uprava Crikvenica, nakon objavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: evidencijski broj: EV–N–08/18 – Dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luke Crikvenica, objavljuje Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata.

Dokumentacija za preuzimanje: IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA GOSPODARSKIH SUBJEKATA (.pdf)

 

Posted in Naslovna, Uncategorized | Leave a comment

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Županijska lučka uprava Crikvenica, dana 30. srpnja 2018. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentaciju o nabavi sa troškovnicima i tehničkim specifikacijama, evidencijski broj: EV–N–08/18 – Dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luke Crikvenica:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 06. kolovoza 2018. godine.
Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: mario.kruzic@zlu-crikvenica.hr i putem EOJN RH.

Po isteku roka od objave dokumentacije na internetskim stranicama i EOJN RH, odnosno 06. kolovoza 2018. godine, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili ne prihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će nakon završetka savjetovanja, objaviti na svojim internetskim stranicama www.zlu-crikvenica.hr i u EOJN RH.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Posted in Naslovna, Uncategorized | Leave a comment

Potpisan ugovor vrijedan 33 milijuna kuna za nadogradnju luke Crikvenica

Danas je u crikveničkoj Gradskoj vijećnici potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica“.

Ugovor su potpisali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje programa i projekata EU Tomislav Petric i ravnatelj Županijske lučke uprave Crikvenica Mario Kružić. Potpisivanju ugovora nazočili su i Zlatko Komadina župan Primorsko-goranske županije te crikvenički gradonačelnik Damir Rukavina.

 

Županijskoj lučkoj upravi Crikvenica dodijelit će se gotovo 33 milijuna kuna bespovratnih sredstava za nadogradnju postojeće luke Crikvenica, odnosno za izgradnju sekundarnog lukobrana i dogradnju „Male palade“, zaštitnog gata.  Izgradnjom lučke infrastrukture povećat će kvaliteta obavljanja prijevoza putnika na cjelogodišnjoj liniji Crikvenica – Šilo (otok Krk) tijekom cijele godine, a osigurat će se i preduvjeti za redovito i sigurno obavljanje pomorskog prometa.

Županijska lučka uprava Crikvenica upravlja s 10 luka otvorenih za javni promet te se u istima nalazi ukupno 1217 vezova od čega 1129 komunalnih i 88 nautičkih vezova.
Cilj projekta je nadogradnja postojeće luke od županijskog značaja Crikvenica, kako bi zadovoljavala sve sigurnosne zahtjeve za poboljšanje usluge prijevoza putnika tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama te poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Projekt Dogradnje luke odnosi se na ulaganja u sigurnosnu zaštitu luke i to u izgradnju sekundarnog lukobrana sa svrhom zaštite luke od valova koji nastaju uslijed vjetrova iz trećeg i četvrtog kvadranta, dogradnju „Male palade“ u tlocrtnom, pravilnom „T“ obliku zbog zaštite od valova u novoplaniranom akvatoriju luke i produbljivanje mora. Dovršetak svih faza predviđa se do 31. prosinca 2021. godine.

Ovo je drugi je po redu projekt koji se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija, a čime se nastavljaju ulaganja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u županijske luke bespovratnim sredstvima EU, nakon što je u travnju ove godine potpisan i prvi, 32 milijuna kuna vrijedan Ugovor za izgradnju trajektne luke Tkon.

 

IZVOR: Crikva.hr (Ivica Šubat)
http://www.crikva.hr/potpisan-ugovor-vrijedan-33-milijuna-kuna-za-nadogradnju-luke-crikvenica/2543

FOTOGRAFIJE: Foto Ivančić

Posted in Naslovna, Uncategorized | 1 Comment