Predstavljen projekt dogradnje luke Crikvenica vrijedan 33 milijuna kuna

„Dobra prometna povezanost otoka s kopnom neizostavna je za razvoj otoka i kvalitetne uvjete života lokalnog stanovništva“, zaključak je današnjeg predstavljanja projekta dogradnje luke otvorene za javni promet Crikvenica. Na konferenciji u crikveničkom hotelu Esplanade su, uz ravnatelja Županijske lučke uprave Crikvenica, prisustvovali i zastupnik Europskog parlamenta Tonino Picula, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina.

Donošenjem Programa državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet RH, otvorila se mogućnost sufinanciranja projekata bespovratnim sredstvima iz EU fondova, u čemu je Županijska lučka uprava Crkvenica prepoznala mogućnost za unaprjeđenje povezanosti otoka Krka s kopnom i bolje uvjete života njegovih stanovnika.

Ravnatelj Županijske lučke uprave Crikvenica, Mario Kružić, istaknuo je brojne dobrobiti projekta za cjelokupnu lučku infrastrukturu grada. „Ponosan sam što je Županijska luka Crikvenica dio ovog važnog projekta. Ostvarenjem investicijskog ciklusa doprinijet ćemo daljnjem razvoju lokalnog gospodarstva i turizma povezivanjem otoka Krka u širu prometnu mrežu, ali i znatnom unapređenju kvalitete života naših sugrađana“.

Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula pohvalio je Županijsku lučku upravu Crikvenica na spremnosti projekta za apliciranje na europske fondove, naglasivši kako je ŽLU Crikvenica sjajan primjer drugim lučkim upravama kako maksimalno iskoristiti prilike koje u financiranju projekata pruža Europska unija. Naime, od ukupne vrijednosti projekta od gotovo 33 milijuna kuna, čak gotovo 28 milijuna kuna sufinancirano je Operativnim programom Konkurentnost i kohezija, čime je opterećenje za državni proračun svedeno na minimum.

Ministar Oleg Butković istaknuo je kako projekti ulaganja u lučku infrastrukturu imaju ne samo funkcionalni i gospodarski značaj, već i širi društveni značaj za lokalnu zajednicu. „Dogradnja luke Crikvenica uistinu je jedan od primjera prave renesanse na hrvatskoj obali“, dodao je.

Župan Zlatko Komadina zahvalio je svima koji su zaslužni za ovaj veliki projekt koji je prvenstveno usmjeren na dobrobit građana. „Ovaj je projekt dio najveće investicije u pomorsko dobro na području Primorsko-goranske županije, na što zaista možemo biti ponosni. Drago mi je što zajedničkom suradnjom možemo doprinijeti razvoju naših otoka“, zaključio je.

Radovi obuhvaćeni projektom uključuju ulaganja u sigurnosnu zaštitu luke te unapređenje prihvata plovila u luci. Nakon završetka radova u ljeto 2020. godine, Crikvenica će tako dobiti novi zapadni lukobran s ciljem zaštite plovila tijekom nevremena, zatim T-gat u produžetku male palade te novi sidreni sustav, instaliranu vodoopskrbu, hidrante i električne instalacije. Nekoliko stotina metara novih gatova i lukobrana omogućit će i veći broj vezova za plovila u luci.

Posted in Naslovna, Uncategorized | Leave a comment

Radovi u luci Selce

Usporedo s radovima na izgradnji zapadnog lukobrana u crikveničkoj luci, odvijaju se i radovi na rekonstrukciji i dogradnji luke Selce. Više o tome saznali smo od Marija Kružića, ravnatelja Županijske lučke uprave Crikvenica:

– Radovi u luci Selce obuhvaćaju produženje gata Polača i produženje gata Stari mul. Nakon isporuke materijala koja se odnosila na nabavu općeg kamenog nasipa, kamenih poklopnica i bitvi te armaturnih koševa za izradu pilota, započeli su radovi na nasipavanju morskog dna te izradi oplate za betoniranje rive na lokaciji Stari mul. Početkom ožujka planiramo početi ugradnju pilota na lokaciji Polača i te radove završiti početkom svibnja. Materijal se i ovdje dovozi morskim putem, od lokacije kraj benzinske crpke u Crikvenici, kako bi cestovni promet kroz Selce tekao nesmetano.
Izvođači radova su isti kao i na izgradnji zapadnog lukobrana u Crikvenici, riječ je o Zajednici ponuditelja koju čine Izgradnja d.o.o. iz Crikvenice, BSK commerce d.o.o. iz Rijeke i DSS obrt za izgradnju hidrograđevinskih objekata i podvodne radove iz Crikvenice.  Vrijednost ovih radova u Selcu iznosi 5.785.425 kuna i dio su najveće investicije u povijesti Županijske lučke uprave Crikvenica
. – rekao je Kružić.

AUTOR TEKSTA: Ivica Šubat

IZVOR: Crikva.hr

 

 

Posted in Naslovna, Uncategorized | Leave a comment

Počeli radovi na izgradnji zapadnog lukobrana u luci Crikvenica

Počeli su radovi na izgradnji zapadnog lukobrana u luci Crikvenica, najvećoj investiciji Županijske lučke uprave Crikvenica. Time je započela realizacija projekta dogradnje luke koja se odnosi se na izgradnju lukobrana za zaštitu od valova, dogradnju „Male palade“ u tlocrtnom, pravilnom „T“ obliku zbog zaštite od valova u novoplaniranom akvatoriju luke, izradu sidrenog sustava te instalaciju vodoopskrbe, hidranata i električnih instalacija.
Cilj  je nadogradnja postojeće luke kako bi mogla zadovoljiti sigurnosne zahtjeve tijekom prijevoza putnika. Povećat će se i broj vezova, poboljšati mogućnost prihvata i priveza većeg broja plovila. Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 33 milijuna kuna.

Povodom početka radova u luci Crikvenica, ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić je rekao:
Počeli su intenzivni radovi koji obuhvaćaju podmorski iskop i zamjenu materijala na poziciji zapadnog lukobrana kod plivališta. Ukoliko vremenski uvjeti dozvole, postavit će se oplata za prvu od 5 obaloutvrdica koje se betoniraju na licu mjesta. Za koji dan počet će i iskop morskog dna i zamjena materijala na cjelokupnoj poziciji zapadnog lukobrana i produžetka Male palade. Metodologija rada je takva da se materijal za nasipavanje dovozi na poziciju nekadašnjeg trajektnog pristaništa kod benzinske crpke, odakle se morskim putem, klapetama prevozi na lokaciju zapadnog lukobrana. To se tako radi da bi se u najvećoj mjeri smanjio prijevoz materijala središtem Crikvenice. Radovi će trajati do početka turističke sezone, tada će se osloboditi dio prostora ispred plivališta, a onda odmah po završetku sezone nastavljamo s radovima.

Radove dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke Crikvenica, kao i radove rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – Selce izvodi Zajednica ponuditelja koju čine Izgradnja d.o.o. iz Crikvenice, BSK commerce d.o.o. iz Rijeke i DSS obrt za izgradnju hidrograđevinskih objekata i podvodne radove iz Crikvenice.

 

AUTOR TEKSTA: Ivica Šubat
IZVOR: Portal Crikva.hr

Posted in Naslovna, Uncategorized | Leave a comment