Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Županijska lučka uprava Crikvenica, nakon objavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: evidencijski broj: EV-N-02/18  Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – Selce, objavljuje Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata.

Dokumentacija za preuzimanje: IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA GOSPODARSKIH SUBJEKATA (.pdf)

Posted in Naslovna, Uncategorized | Leave a comment

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Županijska lučka uprava Crikvenica, dana 19. rujna 2018. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentaciju o nabavi sa troškovnicima i tehničkim specifikacijama, evidencijski broj: EV–N–02/18 – Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – Selce.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 24. rujna 2018. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: mario.kruzic@zlu-crikvenica.hr i putem EOJN RH.

Po isteku roka od objave dokumentacije na internetskim stranicama i EOJN RH, odnosno 24. rujna 2018. godine, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili ne prihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će nakon završetka savjetovanja, objaviti na svojim internetskim stranicama www.zlu-crikvenica.hr i u EOJN RH.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Posted in Naslovna, Uncategorized | Leave a comment

Dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke Crikvenica

Broj objave: 2018/S 0F2-0025483
Evidencijski broj: EV–N–16/18
Datum otvaranja ponuda: 12. listopad 2018. u 10:00

Dokumentacija za preuzimanje:

Posted in Naslovna, Uncategorized | Leave a comment