60 milijuna kuna za dogradnju luka Crikvenica, Selce i Perčin

ŽLU Crikvenica započinje investicijski ciklus od gotovo 60 milijuna kuna što uključuje dogradnju luke Crikvenica, luke Selce te luke Perčin u Jadranovu.

Župan Zlatko Komadina istaknuo je da je u tijeku najveći investicijski ciklus u povijesti Županijskih lučkih uprava, oko 150 milijuna kuna, a započeto je oko 40 milijuna kuna investicija. Jedan od najvećih projekata započet će upravo na području ŽLU Crikvenica. „Zahvaljujem Ministarstvu koje je osiguralo veliki dio iznosa iz europskih fondova,“ dodao je župan.

Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić predstavio je projekte od kojih je svakako najvažniji dogradnja luke Crikvenica s obzirom da se radi o luci županijskog značaja.  Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 33 milijuna kuna. Cilj  je nadogradnja postojeće luke kako bi mogla zadovoljiti sigurnosne zahtjeve tijekom prijevoza putnika. Povećat će se i broj vezova, poboljšati mogućnost prihvata i priveza većeg broja plovila. Projekt dogradnje luke odnosi se na izgradnju lukobrana za zaštitu od valova, dogradnju „Male palade“ u tlocrtnom, pravilnom „T“ obliku zbog zaštite od valova u novoplaniranom akvatoriju luke, izradu sidrenog sustava te instalaciju vodoopskrbe, hidranata i električnih instalacija.

Trenutno stanje

Dograđeno stanje

 

 

 

 

 

 

Ono što nas posebno veseli je ugovaranje koncesije za usluge u nautičkom turizmu,“ istaknuo je Kružić. Ovdje se konkretno radi o davanju koncesije na dijelu lučkog područja luke Perčin u Jadranovu. Cilj je modernizirati luku, zadovoljiti trenutnu potrebu za komunalnim vezovima te osigurati oko 100 novih nautičkih vezova. Investicije tijekom 27 godina koncesijskog razdoblja iznosit će oko 14,5 milijuna kuna, s time da će sve biti realizirane u prve 2 godine. Projekt uključuje izgradnju AB pasarele, ugradnju pontona i valobrana, izradu sidrišta plovila te elektroinstalacijske i hidroinstalacijske radove.

 

 

 

 

 

Cilj projekta dogradnje i rekonstrukcije luke Selce je povećanje sigurnosti plovila te broja komunalnih vezova. Procijenjena vrijednost iznosi gotovo 5,8 milijuna kuna, a predviđena je dogradnja gatova Polača i Stari Mul čime će se produljiti za 50 odnosno 40 metara.

 

 

 

 

 

Pročelnica UO za pomorsko dobro, promet i veze Nada Milošević istaknula je kako su Županijske lučke uprave osnovane u travnju 1999. godine te je u prvoj godini poslovanja ostvaren prihod od 6 milijuna kuna, dok će ove godine prihodi doseći gotovo 70 milijuna kuna. „Mi smo kroz ova 3 projekta povukli oko 101 milijun kuna bespovratnih sredstava,“ naglasila je pročelnica Milošević te najavila apliciranje na natječaj još 2 projekta, a radi se o rekonstrukciji luke Rab i gata Pumpurela te dogradnji luke Baška.

Najava investicijskog ciklusa Županijske lučke uprave Crikvenica

IZVOR:  WWW.PGZ.HR (tekst i fotografija)

Posted in Naslovna, Uncategorized | Leave a comment

Promjena dokumentacije za postupak REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA – SELCE

Na temelju članka 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Dokumentacije o nabavi radova rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – Selce, evidencijski broj nabave: EV-N-02/18, daje se pojašnjenje na pitanje gospodarskog subjekta:

1. POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI

 Sukladno Pravilniku  o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine, broj 48/18) naručitelj u prijedlogu ugovora u članku 10. i 18. mijenja naziv iz „koordinatora II zaštite na radu“ u „koordinatora zaštite na radu“, te objavljuje I. Izmjene dokumentacije o nabavi u dijelu članka 10. i 18. Prijedloga ugovora.

Stručno povjerenstvo naručitelja

Rijeka, 01. listopad 2018.

 

Dokumentacija za preuzimanje:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Promjena dokumentacije za postupak DOGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA – LUKE CRIKVENICA

Na temelju članka 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Dokumentacije o nabavi radova na dogradnji luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke Crikvenica, evidencijski broj nabave: EV–N–16/18, daje se pojašnjenje na pitanje gospodarskog subjekta:

III. POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI

Sukladno pravilniku  o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine., broj 48/18) naručitelj u prijedlogu ugovora u članku 10. i 18. mijenja naziv iz „koordinatora II zaštite na radu“ u „koordinatora zaštite na radu“, te objavljuje I. Izmjene dokumentacije o nabavi u dijelu članka 10. I 18. Prijedloga ugovora.

Stručno povjerenstvo naručitelja

Rijeka, 01. listopad 2018.

 

Dokumentacija za preuzimanje:

Posted in Naslovna, Uncategorized | Leave a comment