Promjena dokumentacije za postupak DOGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA – LUKE CRIKVENICA

Na temelju članka 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Dokumentacije o nabavi radova na dogradnji luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke Crikvenica, evidencijski broj nabave: EV–N–16/18, daje se pojašnjenje na pitanje gospodarskog subjekta:

III. POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI

Sukladno pravilniku  o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine., broj 48/18) naručitelj u prijedlogu ugovora u članku 10. i 18. mijenja naziv iz „koordinatora II zaštite na radu“ u „koordinatora zaštite na radu“, te objavljuje I. Izmjene dokumentacije o nabavi u dijelu članka 10. I 18. Prijedloga ugovora.

Stručno povjerenstvo naručitelja

Rijeka, 01. listopad 2018.

 

Dokumentacija za preuzimanje:

Posted in Naslovna, Uncategorized | Leave a comment

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – Selce

Broj objave: 2018/S 0F2-0026256
Evidencijski broj: EV–N–02/18
Datum otvaranja ponuda: 19. listopad 2018. u 10:00

Dokumentacija za preuzimanje:

Posted in Naslovna, Uncategorized | Leave a comment

Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Županijska lučka uprava Crikvenica, nakon objavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: evidencijski broj: EV-N-02/18  Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – Selce, objavljuje Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata.

Dokumentacija za preuzimanje: IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA GOSPODARSKIH SUBJEKATA (.pdf)

Posted in Naslovna, Uncategorized | Leave a comment