Suglasnost za privremeno korištenje

Korisnici veza dužni su temeljem članka 43. PRAVILNIKA O NAČINU ODRŽAVANJA REDA U LUKAMA I UVJETIMA KORIŠTENJA LUKA NA PODRUČJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA dostaviti Županijskoj lučkoj upravi Crikvenica ispunjenu  Suglasnost za privremeno korištenje veza  prije vezivanja plovila koje nije navedeno u njihovom sklopljenom Ugovoru o korištenju stalnog veza, te dostaviti kopiju Dozvole za plovidbu brodice i kopiju osobne iskaznice vlasnika plovila kojem daju suglasnost.

Na temelju dostavljene Suglasnosti Županijska lučka uprava Crikvenica daje odobrenje za privremeno korištenje veza, osim u slučaju nepridržavanja OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA STALNOG VEZA od strane korisnika stalnog veza za koji se i izdala Suglasnost.