Upravno vijeće

Temeljem članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica Upravno vijeće broji 5 članova. Dva člana i predsjednika imenuje osnivač, jednog člana ministar iz redova lučke kapetanije, i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije na području Županijske lučke uprave Crikvenica.

Članovi Upravnog vijeća u mandatu 2017-2021 su Goran Cerović (Ministarstvo), Igor Lončarić (koncesionar), Predrag Antić (PGŽ) i Duško Antić (PGŽ). Predsjednica Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Crikvenica je Davorka Vukelić.

PRIJAVA/NAJAVA ZA SJEDNICU – Sjednice Upravnog vijeća su javne. Sjednicama Upravnog vijeća mogu prisustvovati bez prava odlučivanja i ostale osobe koje pozove predsjednik Upravnog vijeća i druge osobe sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Druge osobe dužne su pismeno najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Upravnog vijeća, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice..