Upravno vijeće

Temeljem članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica Upravno vijeće broji 5 članova. Dva člana i predsjednika imenuje osnivač, jednog člana ministar iz redova lučke kapetanije, i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije na području Županijske lučke uprave Crikvenica.

Članovi Upravnog vijeća u mandatu 2017-2021 su Goran Cerović (Ministarstvo), Igor Lončarić (koncesionar), Predrag Antić (PGŽ) i Duško Antić (PGŽ). Predsjednica Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Crikvenica je Davorka Vukelić.