Pravilnik o radu

 

Na temelju članka 26. Zakona o radu (“Narodne novine” broj  93/14) i članka 15. i članka 45. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica  na 24.sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine donijelo je

 

 PRAVILNIK O RADU

ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA

 

Preuzimanje:  Pravilnik o radu Županijske lučke uprave Crikvenica