Pravilnik o ustrojstvu

 

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), članka 17. i članka 54. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na sjednici održanoj dana 11. veljače 2014. godine donijelo je

 

 PRAVILNIK

O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA

 

Preuzimanje: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Crikvenica