Luka Podvorska

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 7/99, 20/01, 14/03, 14/13, 3/14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/15 i 18/16).

Luka Podvorska (Crikvenica)  

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Podvorska sastoji se iz tri cjeline a to su; sjeverni obalni zid, južni zaštitni nasip i srednji gat.  Komunalni dio luke je u dužini od 550 metra, a kapacitet luke je 312 vezova. U luci je smješten i EKO-kontejner za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja, a nalazi se uz početak srednjeg gata.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Luka Podvorska (Crikvenica)

Luka Podvorska (Crikvenica)