Luka Omorika

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 7/99, 20/01, 14/03, 14/13, 3/14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/15 i 18/16).

Luka Omorika (Dramalj)

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka Omorika sastoji se od sidrišta i obale za brodice. U naravi luka Omorika je umjetno izgrađena luka otvorena prema zapadu i nezaštićena od zapadnih vjetrova. Komunalni dio luke je dio obale u dužini od 68 metar, a kapacitet luke je 28 vezova. Sidrište luke je nautičkog karaktera.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Luka Omorika (Dramalj)

Luka Omorika (Dramalj)