Luka Omorika

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 22/18. (pročišćeni tekst), 4/19, 27/19).

Luka Omorika – Dramalj  (N 45o1116 , E 14o4022) – je luka za javni promet lokalnog značaja. Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Omorika sastoji se od sidrišta i obale za brodice. U naravi luka Omorika je umjetno izgrađena luka otvorena prema zapadu i nezaštićena od zapadnih vjetrova.

Luka se dijeli na: komunalni dio i nautički dio.

Komunalni dio luke je dio obale u dužini od 68 metara, a kapacitet tog dijela luke je 25 vezova.

Nautički dio luke obuhvaća sidrište uređeno napravama za privez i kapaciteta je 6 vezova,

Luka ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.