Luka Bršćanovica

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 7/99, 20/01, 14/03, 14/13, 3/14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/15 i 18/16).

Luka Bršćanovica (Dramalj)

Lučko područje sastoji se  iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

U naravi luka Bršćanovica je uvala zaštićena prema jugu školjerom, sa ulazom sa zapadne strane. Luka je zaštićena od svih vremenskih nepogoda. Komunalni dio sastoji se od obalnog dijela u dužini od 100 metara, a kapacitet luke je 48 vezova.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Luka Bršćanovica (Dramalj)

Luka Bršćanovica (Dramalj)