Luka Selce

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 7/99, 20/01, 14/03, 14/13, 3/14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/15 i 18/16).

Luka Selce (φ = 45˚09,4 ́ N ; λ = 014˚43,4 ́ E).

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog djela i pripadajućeg akvatorija.

Luka se sastoji od centralnog gata, gatova i obale za brodice i sidrišta. Centralni gat je dužine 63 metra, širine 9 metara i dubine uz obalni zid od 3 do 4 metra, kapaciteta priveza 4 manja broda. Desna strana centralnog gata je operativnog karaktera kao i glava gata, dok je lijeva strana centralnog gata komunalnog karaktera.

Komunalni dio luke sastoji se i od obalnog dijela i pripadajućih gatova, te sidrišta. Gatovi za brodice su dužine 55, 60 i 60 metara, dubina uz obalne zidove od 2 do 5 metara. Obale za brodice su dužine 60, 80 ,100 i 130 metara, dubine uz obalni zid od 0,6 do 1,2 metra. Kapacitet luke na komunalnom dijelu je 270 brodica.

Nautički dio luke obuhvaća gat ukupne dužine 100 metara.

Centralni gat te gatovi za brodice su masivnog tipa od kamena i betona, u dobrom stanju za uporabu. Luka je opremljena napravama priveza, lučkim svijetlom i dizalicom za brodice kapaciteta 5 tona. U luci je smješten i EKO-kontejner za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja, a nalazi se na granici lučkog područja i parka (preko puta dizalice).

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Luka Selce

Luka Selce