Luka Jadranovo

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 7/99, 20/01, 14/03, 14/13, 3/14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/15 i 18/16).

Luka Jadranovo  (φ = 45˚ 13,6 ́N ; λ = 014˚ 37,1 ́E ).

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog djela i pripadajućeg akvatorija.

Luka se sastoji od operativnog dijela luke i nautičkog dijela luke, te obale platoa dizalice i prilaza platou. Operativni dio obale (glava rive) dužine je 25 metara, dubine uz obalu 3,5 metara, kapaciteta priveza jednog ili dva manja broda. Nautički dio obale (zapadna strana rive) dužine 25 metara, dubine uz obalni zid 1,5 do 3,5 metara, kapaciteta priveza je također jednog ili dva manja broda. Obala platoa dizalice služi za operativnost dizalice za brodice.

Luka je opremljena napravama za privezivanje, lučkim svjetlom, dizalicom za brodice kapaciteta 3 tone. U luci je smješten i EKO-kontejner za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja, a nalazi se uz dizalicu.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Luka Jadranovo

Luka Jadranovo