Luke

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 7/99, 20/01, 14/03, 14/13, 3/14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/15 i 18/16). Pod upravljanjem  Županijske lučke uprave Crikvenica su:

Luka županijskog značaja:

  1. luka Crikvenica.

Luke lokalnog značaja:

  1. luka Selce,
  2. luka Jadranovo,
  3. luka Perčin-Jadranovo,
  4. luka Bršćanovica-Dramalj,
  5. luka Pazdehova-Dramalj,
  6. luka Omorika-Dramalj,
  7. luka Črni mul-Crikvenica,
  8. luka Podvorska-Crikvenica,
  9. luka Slana-Selce.