Luke

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 7/99, 20/01, 14/03, 14/13, 3/14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/15 i 18/16). Pod upravljanjem  Županijske lučke uprave Crikvenica su:

Luka županijskog značaja:

  1. luka Crikvenica.

Luke lokalnog značaja:

  1. luka Selce,
  2. luka Jadranovo,
  3. luka Perčin (Jadranovo),
  4. luka Bršćanovica (Dramalj),
  5. luka Pazdehova (Dramalj),
  6. luka Omorika (Dramalj),
  7. luka Črni mul (Crikvenica),
  8. luka Podvorska (Crikvenica)  i
  9. luka Slana (Selce).