Plan nabave za 2018. godinu

 

 

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te članka 6. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) Županijska lučka uprava Crikvenica objavljuje: