ARHIVA 2013-2017

Temeljem članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica Upravno vijeće broji 5 članova. Dva člana i predsjednika imenuje osnivač, jednog člana ministar iz redova lučke kapetanije, i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije na području Županijske lučke uprave Crikvenica.

Članovi Upravnog vijeća u mandatu 2013-2017 bili su Goran Cerović (Ministarstvo), Igor Lončarić (koncesionar), Aljoša Babić (PGŽ) i Marko Vukelić (PGŽ). Predsjednik Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Crikvenica bio je Dino Manestar.