Počeli radovi na izgradnji zapadnog lukobrana u luci Crikvenica

Počeli su radovi na izgradnji zapadnog lukobrana u luci Crikvenica, najvećoj investiciji Županijske lučke uprave Crikvenica. Time je započela realizacija projekta dogradnje luke koja se odnosi se na izgradnju lukobrana za zaštitu od valova, dogradnju „Male palade“ u tlocrtnom, pravilnom „T“ obliku zbog zaštite od valova u novoplaniranom akvatoriju luke, izradu sidrenog sustava te instalaciju vodoopskrbe, hidranata i električnih instalacija.
Cilj  je nadogradnja postojeće luke kako bi mogla zadovoljiti sigurnosne zahtjeve tijekom prijevoza putnika. Povećat će se i broj vezova, poboljšati mogućnost prihvata i priveza većeg broja plovila. Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 33 milijuna kuna.

Povodom početka radova u luci Crikvenica, ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić je rekao:
Počeli su intenzivni radovi koji obuhvaćaju podmorski iskop i zamjenu materijala na poziciji zapadnog lukobrana kod plivališta. Ukoliko vremenski uvjeti dozvole, postavit će se oplata za prvu od 5 obaloutvrdica koje se betoniraju na licu mjesta. Za koji dan počet će i iskop morskog dna i zamjena materijala na cjelokupnoj poziciji zapadnog lukobrana i produžetka Male palade. Metodologija rada je takva da se materijal za nasipavanje dovozi na poziciju nekadašnjeg trajektnog pristaništa kod benzinske crpke, odakle se morskim putem, klapetama prevozi na lokaciju zapadnog lukobrana. To se tako radi da bi se u najvećoj mjeri smanjio prijevoz materijala središtem Crikvenice. Radovi će trajati do početka turističke sezone, tada će se osloboditi dio prostora ispred plivališta, a onda odmah po završetku sezone nastavljamo s radovima.

Radove dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke Crikvenica, kao i radove rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – Selce izvodi Zajednica ponuditelja koju čine Izgradnja d.o.o. iz Crikvenice, BSK commerce d.o.o. iz Rijeke i DSS obrt za izgradnju hidrograđevinskih objekata i podvodne radove iz Crikvenice.

 

AUTOR TEKSTA: Ivica Šubat
IZVOR: Portal Crikva.hr

This entry was posted in Naslovna, Uncategorized. Bookmark the permalink.