Promjena dokumentacije za postupak REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA – SELCE

Na temelju članka 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Dokumentacije o nabavi radova rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – Selce, evidencijski broj nabave: EV-N-02/18, daje se pojašnjenje na pitanje gospodarskog subjekta:

1. POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI

 Sukladno Pravilniku  o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine, broj 48/18) naručitelj u prijedlogu ugovora u članku 10. i 18. mijenja naziv iz „koordinatora II zaštite na radu“ u „koordinatora zaštite na radu“, te objavljuje I. Izmjene dokumentacije o nabavi u dijelu članka 10. i 18. Prijedloga ugovora.

Stručno povjerenstvo naručitelja

Rijeka, 01. listopad 2018.

 

Dokumentacija za preuzimanje:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.