Promjena dokumentacije za postupak DOGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA – LUKE CRIKVENICA

Na temelju članka 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Dokumentacije o nabavi radova na dogradnji luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke Crikvenica, evidencijski broj nabave: EV–N–16/18, daje se pojašnjenje na pitanje gospodarskog subjekta:

III. POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI

Sukladno pravilniku  o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine., broj 48/18) naručitelj u prijedlogu ugovora u članku 10. i 18. mijenja naziv iz „koordinatora II zaštite na radu“ u „koordinatora zaštite na radu“, te objavljuje I. Izmjene dokumentacije o nabavi u dijelu članka 10. I 18. Prijedloga ugovora.

Stručno povjerenstvo naručitelja

Rijeka, 01. listopad 2018.

 

Dokumentacija za preuzimanje:

This entry was posted in Naslovna, Uncategorized. Bookmark the permalink.